معاونت دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
تبریک سال تحصیلی جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/22 | 
به نام خدا
ایزد منان را سپاس می گوییم که به ما نعمت علم اندوزی و توفیق خدمت به بندگانش را ارزانی داشته است؛ فرارسیدن بهار علم و دانش و شروع فصلی دیگر از علم آموزی و پویایی و پژوهشگری آغاز سال جدید تحصیلی را به تمامی دانشگاهیان علی الخصوص دانشجویان ورودی جدید تبریک و خیرمقدم عرض می نماییم. بهروزی و موفقیت تحصیلی شما عزیزان را از خداوند متعال خواهان هستیم.
معاون دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=58.19018.64925.fa
برگشت به اصل مطلب