روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه شهرسازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
انتصاب مدیر گروه شهرسازی

با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی به سمت «مدیر گروه شهرسازی» منصوب شد.
دکتر انبیاء (سرپرست دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶، دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه شهرسازی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر مفیدی شمیرانی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 

دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.65446.fa.html
برگشت به اصل مطلب